Osnowy

 

Osnowy

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zakładania i modernizacji osnów geodezyjnych wszystkich klas, obejmujące:

Osnowy poziome:

 • Określenie wzajemnego poziomego położenia punktów na powierzchni, bez uwzględnienia różnic wysokości.
 • Klasy: podstawowa (1 i 2), szczegółowa (3), pomiarowa (nieklasyfikowana).

Osnowy wysokościowe:

 • Określenie wysokości punktów względem punktu odniesienia.
 • Klasy: podstawowa (1 i 2), szczegółowa (3).

Osnowy dwufunkcyjne:

 • Połączenie funkcji osnowy poziomej i wysokościowej.
 • Punkty o znanych współrzędnych i wysokościach.

Osnowy przestrzenne:

 • Współrzędne wszystkich punktów w ortometrycznym układzie 3D (np. geocentryczny układ XYZ).

Gwarancja jakości:

 • Autorski system wewnętrznej kontroli jakości MAXNET.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii na każdym etapie: projektowania, stabilizacji, pomiaru, obliczenia i opracowania operatu technicznego.
 • Cyfrowy proces minimalizujący "błąd ludzki".

Referencje:

 • Dwufunkcyjne osnowy kolejowe o dokładności poziomej osnowy podstawowej I klasy i pionowej osnowy podstawowej II klasy ze stabilizacją kolumnową i płyta do wymuszonego centrowania bez użycia statywu (wytyczne techniczne G-1.9 rys. 27b) z zastosowaniem ciężkiego sprzętu budowlanego i elementów żelbetowych o masie kilkuset kilogramów dla jednego punktu.