• Skanowanie 3D

 • Skanowanie 3D

 • Skanowanie 3D

SKANOWANIE 3D - OFERTA

 • inwentaryzacja zabytków, obiektów architektonicznych i dziedzictwa kulturowego
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynku
 • kontrola konstrukcji
 • pomiar konstrukcji
 • pomiar przestrzeni
 • pomiary obiektów inżynieryjnych
 • pomiar budynków, przemieszczeń
 • pomiar sytuacyjno-wysokościowy
 • inwentaryzacja wnętrz
 • inwentaryzacja obiektów przemysłowych (maszty, instalacje, hale produkcyjne)
 • opracowanie dokumentacji w celu optymalizacji procesów produkcji
 • pomiar hałd m. in. węgla, kruszywa, żwiru
 • przygotowanie wizualizacji

BUDOWNICTO I ARCHITEKTURA

Skanowanie laserowe 3D znajduje w budownictwie i w architekturze coraz więcej zastosowań. Wyniki skanowania w postaci dużej liczby punktów pomiarowych, umożliwiają szybkie i szczegółowe odwzorowanie skanowanych obiektów. Trudno dostępne obiekty architektoniczne nie mające regularnych geometrii,  które nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej, takie jak np. budynki i budowle historyczne, zabytkowe elewacje, konstrukcje dachowe, mogą być skutecznie pomierzone skanerem laserowym. Dzięki pozyskanych tą metodą danych, możliwe jest zinwentaryzowanie obiektu w bardzo krótkim czasie i dostarczenie osobom zainteresowanym niezbędnych informacji o istniejących obiektach. 

SIECI PRZESYŁOWE

Skanery laserowe odgrywają ważną rolę w zakresie dokumentowania linii energetycznych, urządzeń transmisyjnych lub odkształceń elektrowni wiatrowych. Ta szybka, bezdotykowa i bezpieczna metoda pomiaru, pozwala udokumentować każdy rodzaj sieci lub systemu rurociągów nawet trudno dostępnych miejscach.  Stosując skanowanie laserowe 3D, tworzymy wierne modele 3D, oddające relacje przestrzenne pomiędzy elementami obiektu, bez konieczności przerw technologicznych i przy dużym bezpieczeństwie pomiaru. Technologia skanowania laserowego 3D pozwala na szybkie wykonanie modeli 3D (tzw. odwrotne projektowanie) oraz dokumentacji 2D obiektów przemysłowych i inżynieryjnych. Jest również świetną alternatywą dla tradycyjnych metod, które wobec takich problemów jak dostępność obiektu, bezpieczeństwo i szczegółowość pomiaru, często okazują się bezradne. 

Zalety:

 • skrócenie czasu pomiaru i opracowania danych
 • pełna informacja o kształcie obiektu oraz jego relacji przestrzennej w stosunku do innych obiektów
 • łatwość dodatkowych analiz, dzięki zebraniu informacji o całej powierzchni obiektu
 • zwiększenie dokładność pomiaru
 • możliwość pomiaru obiektów trudnodostępnych tj. obiekty wysokie
 • większe bezpieczeństwo, pomiar dokonywany jest ze znacznej odległości
 • możliwość tworzenia bardzo dokładnych i szczegółowych modeli 3D

PRZEMYSŁ I PRODUKCJA

Naziemny skaning laserowy umożliwia stworzenie wirtualnej fabryki, która jest kopią istniejącego obiektu. Chmura punktów nie jest jedynym produktem końcowym. Na jej podstawie można sporządzić rzuty, przekroje oraz modele 3D tzw. inżynieria odwrotna. Taka wirtualna dokumentacja zawiera wszystkie maszyny, linie produkcyjnei urządzenia. Pozwala ona projektantom lub inżynierom, zaktualizować istniejące plany lub efektownie zarządzać przestrzenią w fabryce.

Obiekty przemysłowe muszą być modernizowane lub ze względu na rozwój produkcji zostać przebudowane, podczas gdy bieżąca produkcja nie może być przerwana. Skanowanie laserowe to pomiar bezdotykowy, szybki i dokumentujący obiekt w wymiarze 3D, który może być następnie wykorzystany jako podstawa do planowania rozmieszczenia produkcji. Dane geometryczne maszyn, instalacji lub rur pochodzące z analizy danych w popularnych programach CAD, mogą posłużyć w planowaniu i optymalizacji układu maszyn ze wszystkimi szczegółami w trzech wymiarach. 

Zaletą skanowania laserowego w fabrykach, czy zakładach produkcyjnych jest szybkość wykonywania pomiaru, a co za tym idzie oszczędność czasu i kosztów. Uzyskane bardzo dokładne - foto-realistyczne dane, można wielokrotnie analizować i edytować w trzech wymiarach.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Skaning laserowy w przemyśle wydobywczym i budowie tuneli wydaje się być nieodzowny. To szybki, bardzo dokładny w pełni trójwymiarowy, bezdotykowy pomiar stanu faktycznego. Ze względu na szybkie tempo prac budowlanych w tunelach, profil tunelu musi być wielokrotnie sprawdzany pod kątem deformacji. Naziemny skaning laserowy pozwala porównać plan z aktualnym stanem faktycznym. Pomiary skanerem laserowym są niezależne od oświetlenia otoczenia. Dokładne obliczenia objętości wydobytego urobku uławia precyzyjne określenie kosztów budowlanych. Cały proces budowy może być realizowany sprawnie i dokładnie.