Skanowanie 3D

 

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Dysponujemy zaawansowanymi skanerami stacjonarnymi oraz mobilnymi, co pozwala nam na realizację szerokiego spektrum projektów skanowania 3D. Niezależnie od skomplikowania zadania czy trudności dostępu do obiektów jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom naszych klientów. Gwarantujemy precyzję i efektywność na każdym etapie projektu.

Inwentaryzacja i Dokumentacja:

 • Zabytki, obiekty architektoniczne, dziedzictwo kulturowe

 • Stan techniczny budynków

 • Kontrola i pomiar konstrukcji

 • Pomiary przestrzenne i inżynieryjne

 • Inwentaryzacja wnętrz i obiektów przemysłowych

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych

Budownictwo i Architektura: 

Skanowanie laserowe 3D to kluczowa technologia w budownictwie i architekturze, umożliwiająca precyzyjne odwzorowanie obiektów o nieregularnych geometriach, takich jak zabytki czy konstrukcje dachowe. Zapewnia szybką inwentaryzację i dostarcza dokładnych danych dla zainteresowanych stron.

Sieci Przesyłowe: 

Skanowanie laserowe 3D jest nieocenione w dokumentowaniu linii energetycznych i urządzeń transmisyjnych, oferując bezpieczną i bezdotykową metodę pomiaru, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Przemysł i Produkcja: 

Naziemny skaning laserowy tworzy wirtualną kopię fabryki, umożliwiając efektywne zarządzanie przestrzenią i planowanie produkcji. Jest to idealne rozwiązanie dla modernizacji i rozbudowy obiektów przemysłowych bez przerywania bieżącej produkcji.

Przemysł Wydobywczy: 

Skanowanie laserowe 3D odgrywa kluczową rolę w przemyśle wydobywczym, umożliwiając precyzyjne mapowanie i modelowanie złóż mineralnych oraz innych surowców. Technologia ta pozwala na szybką i dokładną inwentaryzację hałd, takich jak węgiel, kruszywa czy żwir, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania zasobami i planowania wydobycia. Skanowanie laserowe zapewnia również bezpieczeństwo pracowników poprzez umożliwienie pomiarów w trudno dostępnych lub niebezpiecznych obszarach, minimalizując ryzyko wypadków.

Zalety Skanowania Laserowego:

 • Skrócenie czasu pomiaru i opracowania danych
 • Pełna informacja o kształcie i relacjach przestrzennych obiektu
 • Łatwość analiz dzięki kompleksowemu zbiorowi danych
 • Zwiększona dokładność pomiarów
 • Bezpieczeństwo i możliwość pomiaru trudnodostępnych obiektów
 • Tworzenie szczegółowych modeli 3D