• Mapy

  • Mapy

  • Mapy

Mapy

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 2D i 3D

Wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę zarówno małego domu, wielkiej hali przemysłowej czy infrastruktury wymagają wcześniejszego projektu wykonanego na aktualnej mapie do celów projektowych.

Mapy wykonujemy w technice cyfrowej we wszystkich możliwych formatach wymiany danych
( np. *.dxf, *.dgn, *.dwg, *.shp, ewmapa )

Zapewniamy kompleksowa usługę, efektem której jest MAPA spełniająca wymagania klienta oraz standardy GUGiK.
 

MAPY W FORMIE KLASYCZNEJ

Opracowania kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementach ewidencji gruntów takich jak granice działek oraz budynków. Na tych mapach przedstawia się również rozmieszczenie i usytuowanie podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu.

Mapa taka stanowi podstawę opracowania każdego projektu budowlanego, projektu sieci uzbrojenia terenu i wielu innych zadań. Wykonywane są w formie tradycyjnej na materiale wskazanym przez zleceniodawcę.
Mapę w formie klasycznej sporządzić możemy w skalach 1:250 ; 1:500 ; 1:1000 ; 1:2000
Efektem końcowym może być mapa w formie numerycznej
 

MAPY NUMERYCZNE 2D i 3D

Jest to technologia tworzenia zbiorów punktów i przetwarzania danych w nich zawartych tworząc obiekty i informację na ich temat. Mapa ta łączy w sobie wszystkie cechy mapy zasadniczej z możliwością dodawania i odejmowania poszczególnych warstw.

Przekazywana zleceniodawcy w formie cyfrowej. Oferujemy również wydruki obrazu mapy numerycznej w dowolnej skali.
 

MAPY TEMATYCZNE

Mapy sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
Mapy zagospodarowania obszarów słabo i intensywnie zainwestowanych.
Mapy własności gruntów z uwzględnieniem klas gruntów i użytków.
Mapy tematyczne w zależności od życzenia zleceniodawcy wykonujemy w formie klasycznej lub numerycznej.
 

MAPA TERENÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Mapy te wykonujemy w zależności od potrzeb zleceniodawcy, z uwzględnieniem usytuowania podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu, szczegółowym zagospodarowaniem wnętrza hal przemysłowych z dokładnymi rzędnymi terenu i punktów szczególnych.
 

MAPY INWENTARYZACYJNE BUDYNKÓW i BUDOWLI

Konieczne aby dokonać odbioru po zakończonej inwestycji 

Mapy te zawierają wszystkie istotne elementy budynku z naniesionymi rzędnymi.
Wykonujemy pełne inwentaryzacje budynków i budowli do celów specjalnych, takich jak położenie elewacji zewnętrznych.
Rzut budynku z wszystkimi wymiarami pomierzonych ścian.
Możliwe jest wykonanie, opracowanie i przekazanie zleceniodawcy pliku zgodnego ze standardem *.dxf.