Skaning laserowy SLAM

 

Szkolenie z mobilnego skanowania laserowego 3D SLAM S1/P1 i przetwarzania danych w programie FJD Trion Model przeznaczone jest do osób które chcą poznać metodologię pracy ze skanerem mobilnym i nauczyć się jego samodzielnej obsługi. Zakres warsztatów obejmuje również importowanie danych ze skanera, przetwarzanie, dopasowywanie, kolorowanie chmury, a także filtrowanie danych i ich eksport. 

W zależności od zapotrzebowania oferujemy zakres podstawowy oraz zaawansowany:

SLAM szkolenie wprowadzające/podstawowe:

 • umówienie budowy skanera S1/P1, przygotowanie do pracy, połączenie skanera z aplikacją Trion Scan
 • rozpoczęcie i zakończenie skanu, omówienie funkcji dostępnych w aplikacji
 • podstawowe rady dotyczące procesu skanowania z ręki
 • transfer surowych danych ze skanera
 • processing surowego skanu w oprogramowaniu Trion Model
 • omówienie podstawowych funkcjonalności oprogramowania Trion Model

SLAM szkolenie zaawansowane; jak wyżej plus:

 • omówienie dostępnych akcesoriów (ramię z kamizelką, kamera rgb, plecak)
 • połączenie skanera z kamerą rgb, wykonanie i processing skanu z kolorowaniem
 • złożenie zestawu i skanowanie z użyciem opcji RTK assisted mapping (z plecaka z gnss), processing skanu z transformacją do państwowego układu współrzędnych
 • zaawansowane rady dotyczące skanowania z ręki (również z pomiarem punktów kontrolnych i wykorzystania ich przy korekcji trajektorii)
 • metody rejestracji chmur punktów w Trion Model
 • umówienie pozostałych funkcjonalności Trion Model