Fotogrametria z niskiego pułapu

 

Celem szkoleń z fotogrametrii jest zapoznanie uczestników z możliwościami pracy z danymi fotogrametrycznymi, które uzyskuje się za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Warsztaty te są skierowane do osób na różnym poziomie zaawansowania - zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotogrametrią, jak i tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnicy dowiedzą się, jak obsługiwać bezzałogowy statek powietrzny i wybrane oprogramowanie fotogrametryczne, co pozwoli im na świadczenie usług fotogrametrycznych na rynku z korzyścią dla siebie. Każdy instruktaż z tej kategorii zapewnia solidną dawkę wiedzy teoretycznej, a także zajęcia praktyczne, które ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistości. 

 

Oferujemy dwa warianty szkolenia: podstawowy i zaawansowany*:

Wariant podstawowy -  jest skierowany do osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z fotogrametrią lub chcą odświeżyć swoją wiedzę.

Wariant zaawansowany -  jest skierowany do osób, które mają już pewną wiedzę i praktykę z fotogrametrią i chcą pogłębić swoje umiejętności. 

 

Wstęp teoretyczny

 • Fotogrametria – proces przetwarzania
 • Metody pozyskiwania obrazów za pomocą różnych sensorów
 • Projektowanie nalotów fotogrametrycznych w zależności od rodzaju obiektu
 • Parametry nalotu fotogrametrycznego pod kryteria dokładnościowe
 • Przegląd rynku bezzałogowych statków powietrznych i kamer wykorzystywanych w fotogrametrii niskopułapowej
 • Wykorzystanie fotogrametrii w pracach geodezyjnych, GIS i innych branżach
 • Wymagania prawne i techniczne dotyczących lotów fotogrametrycznych*
 • Integracja danych fotogrametrycznych z innymi źródłami danych*
 • Ograniczenia i wyzwania fotogrametrii*
 • Wideogrametria - kiedy jest wykorzystywana i przez kogo*

 

Nalot fotogrametryczny

 • Projektowanie nalotu fotogrametrycznego obiektu powierzchniowego lub liniowego:
  • Wariant ze zdjęciami pionowymi
  • Wariant ze zdjęciami ukośnymi
  • Wariant kombinowany
  • Wariant ze zdjęciami poziomymi (elewacje budynków)*
 • Projektowanie osnowy fotogrametrycznej oraz pomiar punktów kontrolnych i fotopunktów
 • Realizacja nalotu fotogrametrycznego
 • Pomiar wideogrametryczny*

 

Przetwarzanie zdjęć w oprogramowaniu fotogrametrycznym

 • Aerotriangulacja wraz z analizą dokładności
 • Terratriangulacja wraz z analizą dokładności*
 • Generowanie i Klasyfikacja chmury punktów
 • Generowanie modelu 3D mesh oraz tekstur
 • Generowanie numerycznego modelu pokrycia terenu i numerycznego modelu terenu
 • Generowanie ortofotomapy klasycznej i prawdziwej (true-orto)
 • Eksport danych wynikowych do różnych formatów
 • Generowanie ortofotoplanu wnętrz i elewacji*
 • Przetwarzanie danych z filmu*
 • Integracja z danymi*
  • z naziemnego skaningu laserowego*
  • z naziemnej kamery metrycznej i niemetrycznej*
  • z tachimetru*
  • z filmu*
 • Generowanie wymienionych produktów na podstawie plików pozyskanych różnymi źródłami danych*

 

Wykonywanie pomiarów

 • Pomiar współrzędnych punktów metodą fotogrametrycznego wcięcia w przód szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej
 • Sprawdzenie aktualności mapy numerycznej
 • Pomiary objętości różnymi metodami
 • Bilans robót ziemnych
 • Opracowanie profilu podłużnego i poprzecznego*
 • Wizualizacja plików wynikowych*