• Techniczne wsparcie klientów

  • Techniczne wsparcie klientów

  • Techniczne wsparcie klientów

WSPARCIE TECHNICZNE

Po zakupie oferowanego odbiornika geodezyjnego GNSS każdy klient zostaje objęty programem wsparcia technicznego. Pomoc techniczna po zakupie obejmuje szkolenie z zakresu transportu, przygotowania do pomiaru oraz obsługi oprogramowania SurPaD. Wraz z odbiornikiem klient otrzymuje oprogramowanie na PC do generowania raportów z pomiaru RTK zgodnych z wytycznymi GUGiK. Program wsparcia zapewnia zmianę parametrów generowanego raportu na życzenie klienta. Program wsparcia zapewnia również pomoc techniczną zarówno w trakcie gwarancji jak i po jej wygaśnięciu w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, oprogramowania terenowego - software jak i oprogramowania wewnętrznego - firmware.

 

Specjalista ds. Geodezji i Nawigacji Satelitarnej - mgr inż. Piotr Terka 

Tel. Kom. 602 617 068
e-mail: p.terka@eu-maxnet.pl

Specjalista ds. Teledetekcji i Fotogrametrii - mgr inż. Daniel Czokało

Tel. Kom. 797 438 981
e-mail: d.czokalo@eu-maxnet.pl

Specjalista ds. Skaningu laserowego - mgr inż. Jakub Kałaska

Tel. Kom. 604 189 879
e-mail: j.kalaska@eu-maxnet.pl