Skaner 3D SLAM FJD S1 Trion

 

Skaner 3D SLAM FJD S1 Trion

Możliwość pozyskiwania kompleksowych danych - bez konieczności dostępu do sygnału GNSS.

Przykłady zastosowań:

- digitalizacja obiektów przemysłowych

- konserwacja zabytków (dostarczanie danych w celu rewitalizacji / dokumentacji)

- tworzenie modeli BIM / architektura

- leśnictwo (dane dotyczące drzewostanu / inwentaryzacja drzew)

- górnictwo (inwentaryzacja szybów / korytarzy / urządzeń infrastruktyry technicznej)

- pomiary objętości (masy ziemne  /  hałdy żwiru, nawozów sztucznych itp.)

- prędkość skanowania 320 000 pkt / s

- zasięg skanowania 120m

- błąd średni skanowania 2cm

- 16 sensorów

- możliwość pracy w trybie "z ręki" (handheld); w trybie "plecakowym" w tym ze zintegrowanym   odbiornikiem RTK GNSS z IMU (pozyskiwane dane z georeferencją); lub z urządzeniem zamontowanym na samochodzie lub dronie; możłiwość zastosowania opcjonalnej kamery RGB (nadawanie chmurze punktów kolorów rzeczywistych)

- w zestawie oprogramowanie Trion Model do obróbki danych oraz Trion Scan do kontroli procesu skanowania