Logo MaxNet Logo Hemisphere GNSS
survce.jpg >> SurvCE
survce1.jpg >> SurvCE

Carlson SurvCE to oprogramowanie dedykowane dla geodetów, bardzo proste w obsłudze - umożliwiające kompleksowe zarządzanie pozyskiwanymi w terenie danymi. Jest to produkt stworzony do instalacji na Kontrolery polowe


survPC.jpg >> SurvPC
survpc1.jpg >> SurvPC

Carlson SurvPC to oprogramowanie dedykowane dla geodetów, bardzo proste w obsłudze - umożliwiające kompleksowe zarządzanie pozyskiwanymi w terenie danymi. Jest to produkt stworzony do instalacji na Tablety polowe i komputery PC.Oprogramowanie SurvCE/PC

Główne zalety oprogramowania:

 • Bogactwo różnorodnych programów użytkowych
 • Menu w języku polskim
 • Bardzo prosta intuicyjna obsługa
 • Wizualizacja wyników pomiarów
 • Obsługa wielu różnych formatów danych
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem podczytanego pliku wektorowego lub rastrowego mapy

Zaawansowane funkcje programu:

 • Rozbudowane funkcje drogowe
 • Zaawansowane funkcje tyczenia punktów charakterystycznych
 • Rozbudowany intuicyjny interfejs graficzny
 • Zaawansowane funkcje GIS
 • Optymalizacja pracy dzięki funkcji "Field-To-Finish"
 • Wszechstronność wykorzystywania danych (formaty *.dwg, *.dgn, *.shp)
 • Większe możliwości w trakcie pracy terenowej
 • Tyczenie (Cut/Fill) wartości nadwymiarowych/brakujących

Programy użytkowe:

 • Pomiar punktu (z możliwością nadania kodu)
 • Tyczenie punktu
 • Tyczenie linii
 • Pomiar powierzchni
 • Pomiar objętości
 • Pomiar profili
 • Transformacja współrzędnych
 • Program drogowy
 • I inne

Najnowsze cechy oprogramowania Carlson SurvCE/PC umożliwiają użytkownikowi:

 • Obliczanie/zapis równocześnie wielu punktów na bazie danych stanowiska instrumentu oraz mimośrodów.
 • Możliwość opcjonalnego użycia danych profilu w celu obliczenia wysokości punktów.
 • Możliwość uwzględnienia dodatkowej korekcji w danych odbieranych ze stacji bazowej lub z wykorzystaniem sieci stacji referencyjnych - w celu uzyskania lokalizacji danych w lokalnym układzie współrzędnych bez konieczności ponownego przeprowadzania pomiarów.
 • Obliczenia/zapis punktów z uwzględnieniem dowolnych danych położenia poziomego (z wykorzystaniem danych spadku, przecięć, dwusiecznej kąta i innych.
 • Eksport danych do formatu ASCII w elastyczny sposób, (z możliwością kontroli ich geometrii) lub bez jej wykorzystania (dane GIS).
 • Podczytanie danych punktów w formacie *.txt lub *.csv zdefiniowanym przez użytkownika do pliku punktów w formacie współrzędnych geograficznych (Lon/Lat) oraz z możliwością wykorzystania wysokości i współrzędnych X, Y.
 • Wykrycie i wytyczenie punktów powierzchni według sposobu wybranego przez użytkownika z wykorzystaniem funkcji: Point, OSNAP, Statin/Offset w przypadku gdy znane są dane położenia poziomego.
 • Podgląd powierzchni oraz bieżącego odczytu instrumentu w trybie podglądu sekcji ("section view style").
 • Możliwość użycia pliku definiującego wszystkie cechy GIS. ("Feature Definition File").
 • Możliwość użycia zdefiniowanych wcześniej opisów w trybie kodowania wyników pomiarów.