Logo MaxNet Logo Hemisphere GNSS

Polityka jakości

Polityka jakości MAXNET pełni kilka funkcji. Jest ona podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych zadaniach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia usług. Następną jej funkcją jest znaczenie dla zespołu MAXNET, gdzie określona i zakomunikowana jakość umożliwia lepsze zrozumienie przez nas strategii działania firmy, jej misji, celów i zadań a także precyzuje odpowiedzialność wszystkich za jej realizację. Także z punktu widzenia klientów - właściwie obrana polityka jakości jest deklaracją, dlaczego nabywając produkt lub usługę można NAM wierzyć, że dąży do spełniania jego potrzeb i oczekiwań. Stąd ugruntowuje ona pozytywny wizerunek firmy MAXNET w oczach klientów i poprawia jej wiarygodność.

PION KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W celu doskonalenia i podnoszenia jakości naszych produktów i usług wprowadziliśmy wewnętrzny system kontroli wykonywanych prac na każdym etapie wykonania usługi dla zleceniodawcy. Za pion kontroli wewnętrznej odpowiedzialni są najbardziej doświadczeni inspektorzy nadzoru - geodeci, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia z dziedziny w której nadzorują jakość.

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Do końcowych materiałów dla zleceniodawcy załączany jest protokół kontroli wewnętrznej. Protokół ten zawiera szereg pozycji w które zostały sklasyfikowane poszczególne etapy pracy wraz z oceną inspektora nadzoru oraz ostateczna ocena całości wykonanych prac.