Logo MaxNet Logo Hemisphere GNSS
onpoz_logo.jpg >> SurvCE


Effigis_logo.jpg >> SurvCE

OnPoz to kompleksowy pakiet oprogramowania firmy Effigis do zapisu / przetwarzania danych GNSS zawierający następujące aplikacje:EZSurv_logo.jpg

EZSurv jest aplikacją służącą do post-processingu danych GNSS. Zawiera wydajne narzędzia umożliwiające korektę / naprawę / aproksymację danych w celu uzyskania możliwie największej dokładności i spójności.EZTagCE_logo.jpg

EZTag CE służy do pozyskiwania/ zapisu danych GIS. Aplikacja umożliwia zarządzaie danymi jak również zawiera wydajną przeglądarkę w celu ich wizualizacji.EZField_logo.jpg

EZField to wydajna a jednocześnie prosta w obsłudze aplikacja umożliwiająca pozyskiwanie danych pomiarowych GNSS, w tym punktów, linii i wielokątów.GNSSDriverforArcPad_logo.jpg

GNSS Driver for ArcPad to aplikacja integrująca wydajne procedury obliczeniowe post-processingu aplikacji EZSurv w środowisku ArcPad.GNSSControlPanel_logo.jpg

GNSS Control Panel umożliwia pozyskiwanie danych surowych GNSS przy użyciu odbiorników GNSS pochodzących od różnych producentów - w celu ich późniejszego łatwego importu do aplikacji EZ Surv.