Logo MaxNet Logo Hemisphere GNSS

Moduł OEM Hemisphere GNSS H200™ Cerscent® Vector™

Opis produktu

Main foto >> H200™ Cerscent Vector

Moduł OEM Crescent® Vector™ H200™ reprezentuje nową generację jednoczęstotliwościowych modułów OEM firmy Hemisphere GNSS gwarantujących dokładne wyznaczanie położenia, azymutu oraz wysokości z jednoczesną wysoką wydajnością pracy.

Moduł OEM H200™ Vector™ umożliwia firmie integrującej rozwiązania GNSS zastosowanie go w różnorodnych wymagających dynamicznych aplikacjach dla celów nawigacji morskiej, pozycjonowania na lądzie, zagadnieniach sterowania maszyn i innych. Moduł Hemisphere GNSS OEM H200™ wykorzystuje zalety autorskiej technologii Vector™: zaawansowane techniki łagodzenia efektu wielodrożności oraz opatentowaną autorską technologię Hemisphere Multifunction.

H200™ Vector™ umożliwia wyznaczanie azymutu z błędem średnim 0.02° przy zastosowaniu 5-metrowej odległości między antenami z równoczesnym wyznaczeniem pozycji w jednym z dostępnych trybów: RTK*, L-Band*, lub SBAS zależnie od bieżących wymagań dla danej aplikacji. Ponadto OEM H200™ wyposażony jest w urządzenia dodatkowe wspomagające wydajność: żyroskop, czujnik wychylenia (akcelerometr)

Dokonaj integracji modułu OEM H200™ Vector™ w pożądanym systemie dedykowanym dla danej aplikacji aby uzyskać dokładne wyniki wyznaczenia azymutu, położenia oraz wysokości z wyjątkową wydajnością pracy. Niewielkie rozmiary i waga OEM H200™ Vector™ pozwalają na wykorzystanie go w systemach, gdzie cechy te również stanowią bardzo ważny warunek dla dokonania integracji. Wszystkie wymienione cechy w połączeniu z bardzo atrakcyjną ceną stanowią o wyjątkowej atrakcyjności H200™ dla firm integrujących różnorodne rozwiązania GNSS.

* Wymaga zastosowania dodatkowych komponentów

Główne zalety

  • Niezwykle dokładne wyznaczenie pozycji i azymutu w przypadku niewielkich odległości od stacji bazowych
  • Możliwość pracy w trybie RTK L1 GPS/GLONASS
  • Możliwość odbioru sygnału OmniSTAR® (wymagany dodatkowy moduł OEM LX-2)
  • Szybka inicjalizacja i reinicjalizacja w trybie RTK
  • Doskonała wydajność dzięki zastosowanej autorskiej technologii COAST™
  • Błąd średni zmiany wysokości 10 cm (w przypadku trybu RTK)
  • Silny algorytm łagodzenia tzw. efektu "multipath" oraz odrzucania sygnałów odbitych

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna sesnora GPS
Typ odbiornika L1 GNSS RTK
Ilość kanałów 540
Czułość sensora GNSS -142 dBm
Częstotliwość odświeżania danych 10 Hz (opcjonalnie 20 Hz)
Śledzenie sygnału SBAS 2-kanałowe, równoległe
Czas "zimnego startu" < 40 sec. (Brak almanachu)
Czas "ciepłego startu" < 20 sec. (Ważny almanach)
Czas "gorącego startu" < 5 sec. (Ważny almanach/pozycja)
Czas uzyskania rozwiązania "fix" dla kierunku < 10 sec.
Maksymalna prędkość 1850 km/h
Maksymalna wysokość 18.288 m
Błędy średnie wyznaczenia położenia (RMS 67%)
Poziomo // Pionowo
Autonomiczna1 1,20 m // 2,50 m
SBAS (WAAS)2 0.30 m // 0.60 m
L-Band (DGPS) 0.30 m // 0.60 m
różnicowy GPS 0.30 m // 0.60 m
L-Band (L1/L2) 0.15 m // 0.30 m
RTK2,3 10 mm + 1 ppm // 20 mm + 2 ppm
Błędy średnie wyznaczonego azymutu
< 0.17° (odległość między antenami 0.5 m)
< 0.09° (odległość między antenami 1.0 m)
< 0.04° (odległość między antenami 2.0 m)
< 0.02° (odległość między antenami 5.0 m)
Błąd średni wysokości 30 cm4
Maksymalna prędkość obrotu 145°/s
Komunikacja i informacje dotyczące portów
Porty szeregowe 4 podwójne 3.3V CMOS (3 porty szeregowe, 1 tylko różnicowy)
Porty USB 1 x USB "host", 1 x USB "device"
Tempo przesyłu danych od 4800 do 115200
Protokół korekcji I/O NMEA0183, binarny HemisphereGPS5
Protokół danych I/O RTCM SC-104, L-Dif™ 5, RTCM v2 (DGPS), RTCM v3 (RTK), CMR (RTK), CMR+ (RTK)6
Odporność na warunki atmosferyczne
Zakres temp. pracy Od -40°C do +85°C
Zakres temp. przechowywania Od - 40°C do +85°C
Odporność na wilgotność do 95% (bez kondensacji w przypadku instalacji w obudowie)
Zasilanie
Poziom napięcia wejściowego 3.3 V DC ± 5%
Pobór mocy < 2.1W (L1 GPS + L1 GLONASS)
Bieżące zużycie < 1.7A (L1 GPS + L1 GLONASS)
Wymiary, waga, diody LED
Wymiary 109 x 71 x 5 mm
Waga 50 g
Diody LED Status zasilania, status GPS, status różnicowy, status DGPS, status azymutu
Złącze transmisji/zasilania P302: 34-pin, typ "męski"
P303: 20-pin, typ "męski"
Urządzenia wspomagajace
Żyroskop Zapewnia płynne ustalenie kierunku, szybkie odzyskanie sygnału GNSS, oraz zachowanie dokładności <3° do 3 min. po utracie sygnału GPS
Czujnik wychylenia Zapewnia prezycyjne dane wychylenia wspomagające szybki start oraz reinicjalizację wyznaczenia kierunku

1 Zależnie od warunków pomiarowych, liczby dostępnych satelitów oraz ich geometrii
2 Zależnie od warunków pomiarowych, rodzaju anteny, liczby dostępnych satelitów, ich geometrii, odległości od odbiornika bazowego, oraz od aktywności jonosfery
3 Dla maksymalnej odległości 5 km od odbiornika bazowego
4 Przyjmując okres 40 sekund
5 Autorska poprawka firmy Hemisphere GNSS
6 Możliwy jedynie odbiór poprawki w tym formacie

Do pobrania:
Broszura EN