• Osnowy

  • Osnowy

  • Osnowy

Osnowy

OSNOWY GEODEZYJNE

Firma MAXNET posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zakładania oraz modernizacji osnów poziomych, wysokościowych, dwufunkcyjnych i przestrzennych WSZYSTKICH KLAS.
 

Zakładamy lub modernizujemy osnowy geodezyjne:

Podział osnów:

  • osnowa pozioma, w której określone jest wzajemne poziome położenie punktów na powierzchni, bez uwzględnienia różnic wysokości    (podstawowa - 1 i 2 klasa, szczegółowa - 3 klasa, pomiarowa - nieklasyfikowana)
  • osnowa wysokościowa, w której określono wysokość punktów względem punktu odniesienia (podstawowa - 1 i 2 klasa, szczegółowa - 3 klasa
  • osnowa dwufunkcyjna, której punkty maja znane położenie i wysokość, a więc spełniają równocześnie funkcje punktów osnowy poziomej i    wysokościowej
  • osnowa przestrzenna, w której wszystkie punkty mają współrzędne w ortometrycznym układzie 3D (np. geocentryczny układ XYZ).


Gwarancją najwyższej jakości wykonanych lub zmodernizowanych osnów jest nasz autorski system wewnętrznej kontroli jakości MAXNET, ponadto podczas prac wykorzystujemy najnowsze technologie, zarówno na etapie projektowania, stabilizacji, pomiaru, obliczenia jak i operatu technicznego. Cały proces odbywa się w technologiach cyfrowych  aby zminimalizować "błąd ludzki".

Efektem naszych prac są nowe lub zmodernizowane osnowy. Chlubą naszej firmy są dwufunkcyjne osnowy kolejowe o dokładności poziomej osnowy podstawowej I klasy i pionowej osnowy podstawowej II klasy ze stabilizacja kolumnową oraz płyta do wymuszonego centrowania bez użycia statywu (wytyczne techniczne G-1.9 rys. 27b) gdzie stabilizacja wymagała użycia ciężkiego sprzętu budowlanego a elementy żelbetowe jednego punktu osiągały masę kilkuset kilogramów.